0% VAT Dla Oświaty

0% VAT dla SZKÓŁ na sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

„Ustawa o podatku od towarów i usług” Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 t.j. ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 26) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla:

  • placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo wychowawcze),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl tej ustawy proponujemy Państwu po bardzo atrakcyjnych cenach (zwolnionych z podatku VAT) wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie:

  • odpowiednio skonfigurowane zestawy komputerowe na potrzeby całego pionu administracyjnego (DYREKCJA, KSIEGOWOŚĆ, SEKRETARIAT, BIBLIOTEKA, i inne),
  • pracowni informatycznych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny ( tablice multimedialne, rzutniki, oraz inny niezbędny sprzęt).

Ta strona używa tzw. ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij