Archiwizacja i Ochrona Danych

Ochrona danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. nr 100, poz. 1024 );

  • proponujemy Państwu kompleksową opiekę nad wszystkimi danymi zgromadzonymi na twardych dyskach, wdrożenie oraz skonfigurowanie aplikacji w Państwa placówce czuwających nad bezpieczeństwem jak i mających na celu cykliczne wykonywanie archiwizacji wszystkich plików.

Archiwizacja danych

Każdy z nas poprzez codzienną pracę, czy to na komputerze prywatnym, czy też służbowym tworzy i gromadzi mnóstwo plików i danych; pliki (tekstowe, zdjęcia, czy bazy danych używanych programów), jednym słowem wszystko to co w formie elektronicznej, a na czym tak bardzo nam zależy i czego nie chcielibyśmy utracić na skutek awarii komputera, zawirusowania plików odpowiedzialnych za jego prawidłową pracę, czy co gorsze uszkodzenia twardego dysku.

W związku z zagrożeniem utraty danych bądź zaatakowania komputera przez wirus, proponujemy Państwu cykliczne wykonywanie archiwizacji w Państwa placówce na zewnętrznych nośnikach danych (płyty CD lub DVD, twarde dyski zewnętrzne).

Po wcześniejszym uzgodnieniu częstotliwości wykonywania archiwizacji, oraz ustaleniu na jakich nośnikach ma zostać wykonywana przystępujemy do jej wdrożenia zgodnie z grafikiem.

W przypadku, gdy nastąpi utrata danych, a wcześniej była wykonywana ich kopia bezpieczeństwa, wówczas bez najmniejszych strat, a przede wszystkim niepotrzebnego strasu, mamy przekonanie że nasze dane są bezpiecznie przechowywane, a po ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows można w sposób łatwy i szybki przywrócić wszystkie zarchiwizowane dane.

Ta strona używa tzw. ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij